Wiemy jak ożywić budżet obywatelski. Nowoczesna przedstawia rozwiązania!

Głosujesz – decydujesz. Budżet partycypacyjny w Warszawie wymaga wzmocnienia i odświeżenia, a nie ograniczania.

Nowoczesna Warszawa stanowczo sprzeciwia się pomysłom ograniczenia budżetu partycypacyjnego. – Nie zgadzamy się, by mieszkańcy nie mieli wpływu na projekty realizowane w mieście, a o wszystkim decydowali radni czy politycy, jak to ma miejsce w państwie PiS – mówi Paweł Rabiej, kandydat na wiceprezydenta Warszawy.

Budżet partycypacyjny to ważny sposób na realizację pomysłów mieszkańców. W Warszawie zrealizowano w jego ramach przez pięć lat ponad 1500 projektów – edukacyjnych, kulturalnych, rewitalizacyjnych. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski i kandydat na jego zastępcę Paweł Rabiej zachęcali mieszkańców do oddania głosów w budżecie, oddając głosy na projekty w swoich dzielnicach już w pierwszych godzinach głosowania on-line.

Z wypowiedzi polityków PiS wynika, że chcą ograniczyć budżet partycypacyjny w Warszawie. – To błędne podejście. Niektórym politykom wydaje się, że pozjadali wszystkie rozumy i dążą do pozbawienia mieszkańców wpływu na swoje sprawy. Naszym zdaniem udział obywateli w projektowaniu wydatków miasta wymaga zwiększenia, a nie ograniczenia. Proponujemy odświeżenie jego formuły oraz większy nacisk na komunikowanie projektów, w tym wśród wspólnot mieszkaniowych. Naszym celem w następnej kadencji jest zwiększenie ilości głosujących mieszkańców do 200 tys.  – komentuje Paweł Rabiej, kandydat na wiceprezydenta Warszawy.

– Budżet obywatelski musi być wzmocniony i rozszerzony. Mieszkańcy mają dużo dobrych pomysłów i najlepiej dostrzegają lokalne potrzeby, co widzieliśmy podczas prowadzonej przez Nowoczesną akcji ,,Mapa Potrzeb Dzielnicyˮ. Wykorzystajmy nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która wymusi zmiany w formie przyszłego budżetu obywatelskiego, do jego ulepszenia – mówi Marek Szolc, sekretarz Nowoczesnej w Warszawie. – Członkowie Nowoczesnej brali udział w kwietniowych konsultacjach społecznych w tej sprawie, złożymy nasze postulaty także w kolejnych, planowanych na wrzesień – dodaje.

W związku ze zmianami ustawowymi kolejny budżet będzie ogólnomiejski, nie będzie podziału dzielnic na obszary głosowania. Jego kwota zostanie zwiększona do minimum 0,5 proc. wydatków miasta, co w Warszawie oznacza ok. 72 mln zł.

Nowoczesna proponuje odświeżenie formuły budżetu obywatelskiego po jego pięciu edycjach poprzez:

  1. Rzetelniejsze weryfikowanie wniosków i ujednolicenie standardów ich oceny. Wiele inicjatyw było odrzucanych w sposób arbitralny. Okazywało się też, że realizowany w jednej dzielnicy projekt był odrzucany w innej.
  2. Walkę z opóźnieniami w realizacji wybranych projektów i ograniczenie wprowadzania zmian bez uzgodnienia z autorami i mieszkańcami. Projekty powinny mieć przydzielonych w czytelny dla mieszkańców sposób opiekunów  odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji.
  3. Testowanie innych niż konkurencyjne głosowanie form wyboru projektów. Często większe szanse mają projekty realizowane przez osoby o dużej sile przebicia, a nie te, które wynikały z realnych potrzeb osiedla czy dzielnicy. Należy przetestować formę, w której projekty wybiera się w drodze konsensusu mieszkańców, a wymagane prawem głosowanie stanowi jedynie potwierdzenie tego wyboru.
  4. Zwiększenie skali realizowanych projektów. Mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania projektów międzydzielnicowych, dotyczących np. inicjatyw skupionych wokół Wisły czy mających znaczenie ogólnomiejskie – to może zwiększyć ich poczucie sprawczości i zaangażowanie.
  5. Większy nacisk na komunikację projektów oraz promowanie ich wśród mieszkańców. Projekty muszą pobudzać wyobraźnię mieszkańców oraz pokazywać, że tworzą realną zmianę w ich otoczeniu. Można to osiągnąć np. przez publikację wizualizacji.

Nowoczesna chce także zwiększyć udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji poprzez inne dostępne narzędzia, działające obok budżetu obywatelskiego:

  1. Rozbudowanie istniejącego budżetu Małych Inicjatyw Lokalnych. Uproszczony tryb uzyskiwania mikrograntów na inicjatywy osiedlowe i lokalne (o charakterze kulturalnym, oświatowym, wspólnotowym do wysokości 10 tys. zł). W praktyce oznacza to więcej pieniędzy na mniejsze, lokalne inicjatywy bez zbędnych formalności.
  2. Większe finansowanie projektów realizowanych przez „Partnerstwa Lokalne” (koalicje przedstawicieli podmiotów ze wszystkich sektorów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy działają na rzecz poprawy jakości życia własnej lokalnej społeczności). Pozwoli to na realizacje projektów długofalowych i o długotrwałych skutkach społecznych.
  3. Wprowadzenie lepszych mechanizmów konsultacji z mieszkańcami wydatków miasta poprzez czytelniejszą, wizualną i atrakcyjną informację o budżecie oraz wprowadzenie obywatelskich paneli mieszkańców, które opiniowałyby kluczowe inwestycje.

W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego oddano 89 tys. głosów. W pierwszej edycji – 166 tys., w kolejnych zaś odpowiednio: 172, 128 i 117 tys. Powyższe mechanizmy pozwolą na wzmocnienie budżetu partycypacyjnego, ale także na zaangażowanie w jego mechanizmy nowych podmiotów i przedstawicieli lokalnej społeczności oraz na zwiększenie jakości realizowanych projektów.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?