Trasa S7 wymaga konsultacji z mieszkańcami Bemowa – stanowisko Nowoczesnej

Bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Bemowa powinny znaleźć się w centrum zainteresowania urzędników decydujących o przyszłym przebiegu trasy S7 – apelują lokalni działacze Nowoczesnej.

 

W stanowisku dotyczącym realizacji tej inwestycji na odcinku Warszawa-Czosnów autorzy dokumentu podkreślają, że inwestycja musi spełniać normy redukcji hałasu oraz przebiegać z dala od osiedli mieszkaniowych i szkół. Zwracają uwagę, że w dotychczasowych pracach nad przebiegiem trasy zabrakło konsultacji z mieszkańcami. –  Nowoczesna Warszawa apeluje do władz dzielnicy o szeroką współpracę (…) zarówno z mieszkańcami dzielnicy Bemowo, jak i gminami ościennymi, przez które przebiega ww. odcinek – czytamy w stanowisku wydanym przez zarząd regionu warszawskiego Nowoczesnej.

 

Poniżej publikujemy pełną treść dokumentu.

Stanowisko

Zarządu Regionu Warszawskiego Nowoczesnej

w sprawie planowanej realizacji Trasy S7 na odcinku Warszawa-Czosnów

z dnia 3 listopada 2017

 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w programie dla Warszawy Nowoczesnej niezbędne jest dalsze usprawnienie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych powiązań miasta z innymi ośrodkami, usprawniających ruch oraz integrujących transport miejski. Wizja programu Nowoczesnej „Warszawa z rozmachem” w obszarze transportu pokazuje stolicę jako ośrodek metropolitalny, który jest dobrze skomunikowany z innymi europejskimi miastami, dużymi ośrodkami krajowymi i regionami.

Planowana budowa Trasy S7 na odcinku Warszawa – Czosnów będzie spełniać ważną funkcję nowej arterii wylotowej na Gdańsk o parametrach ekspresowych i stanowić jednocześnie naturalne przedłużenie Trasy Północ-Południe (NS), prowadzącej z południowych dzielnic Warszawy. Ta ogromna inwestycja pozwoli na stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że realizacja powyższej inwestycji jest zagrożona ze względu na wydłużające się postępowanie w zakresie wydawania decyzji środowiskowych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz konieczność uzupełniania dokumentacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), a także liczne skargi, dotyczące między innymi niewystarczającej ochrony przed hałasem. Oznacza to konieczność przeprowadzenia całej procedury od początku.

W ramach przygotowania powyższej inwestycji brane są pod uwagę następujące warianty:

  1. Wariant  – długość 21,0 km

Przebieg po śladzie obecnej Drogi Krajowej nr 7 (odcinek Wisłostrady). Planowane węzły: „Czosnów”, „Palmiry”, „Kiełpin”, „Łomianki” (wykonany w przyszłości wraz z Trasą Legionowską), „Wóycickiego”, „Brukowa”, „Most Północny”, „Gwiaździsta”.

  1. Wariant II – długość 22,1 km

Przebieg zgodny z rezerwą terenu pod Trasę NS. Planowane węzły: „Czosnów”, „Palmiry”, „Sadowa”, „Kolejowa”, „Wólka Węglowa”, „Janickiego” (połączenie z Trasą Mostu Północnego), „Gen. Maczka”, „NS”.

   IIb.   Wariant – długość 22,7 km

Przebieg zgodny z rezerwą terenu pod Trasę NS z odgięciem drogi w Radiowo i Las Bemowski. Planowane węzły: „Czosnów”, „Palmiry”, „Sadowa”, „Kolejowa”, „Chomiczówka”, „NS”.

Dodatkowo podkreślić należy, że Trasa S7 jest drogą krajową i decyzje o jej realizacji, niezależnie od realizowanego odcinka trasy, leżą w kompetencjach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Inwestycja została uwzględniona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) Aktualizacja 2017, dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w lipcu 2017 roku. W praktyce oznacza to możliwość jej realizacji i finansowania. W dokumencie zarezerwowana została kwota 2,2 mld zł na budowę powyższej inwestycji. Tym niemniej jej realizacja jest zagrożona ze względu na brak decyzji środowiskowych. Aktualnie GDDKiA prowadzi prace projektowe nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ), uwzględniającym wariantowe przebiegi trasy, które posłużą do wstępnego określenia zakresu finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenia jego efektywności ekonomicznej. Niezależenie od powyższych działań, założenia prezentowane w STEŚ mogą zostać jeszcze zmienione przez decyzje środowiskowe, które wydaje RDOŚ.

Zarząd Regionu Warszawskiego Nowoczesnej stoi na stanowisku, że odcinek Trasy S7 Warszawa-Czosnów powinien powstać w wariancie najbardziej korzystnym i bezpiecznym dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Bemowo. Inwestycja ta powinna spełniać normy w zakresie redukcji hałasu oraz w jak najmniejszym stopniu przechodzić przez zasoby mieszkaniowe dzielnicy. Dodatkowo trasa ta nie powinna być zlokalizowana w bezpośredniej bliskości szkół. Zgodnie z Programem dla Nowoczesnej Warszawy projekty poszczególnych wariantów ww. trasy powinny być poddane szerokim konsultacjom z mieszkańcami dzielnicy, z poszanowaniem zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Apelujemy do władz dzielnicy o szeroką współpracę w sprawie rozwiązania problemu przebiegu planowanej do realizacji Trasy S7 na odcinku Warszawa –Czosnów, zarówno z mieszkańcami dzielnicy Bemowo, jak i gminami ościennymi, przez które przebiega ww. odcinek.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?