Ryszard Petru na marszu KOD i opozycji 7 maja 2016 r. w Warszawie