Stanowisko Zarządu Regionu ws. ubóstwa energetycznego

STANOWISKO

ZARZĄD REGIONU WARSZAWSKIEGO NOWOCZESNEJ

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 w sprawie ubóstwa energetycznego

* * *

Ubóstwo energetyczne to problem, który dotyka coraz większą liczbę mieszkańców Warszawy. Ponad 50 tysięcy warszawiaków nie stać dziś na zapewnienie sobie i swoim rodzinom podstawowych potrzeb energetycznych, takich jak utrzymanie standardu ciepła oraz zaopatrzenie gospodarstwa domowego w pozostałe źródła energii. Nowoczesna oczekuje od władz miasta niezwłocznego podjęcia działań, które doprowadzą do faktycznego rozwiązania problemu. Stosowane obecnie w wielu lokalach komunalnych ogrzewanie elektryczne takim rozwiązaniem nie jest. Przeciwnie, naraża lokatorów na dodatkowe problemy finansowe.

Ogrzewanie przy pomocy urządzeń elektrycznych jest najbardziej kosztowną formą zapewnienia standardu ciepła w lokalach mieszkalnych. W Warszawie rozwiązanie to jest trzykrotnie droższe od centralnego ogrzewania. W sezonie grzewczym rachunki za prąd wielokrotnie przekraczają opłaty z tytułu czynszu za użytkowanie należącego do miasta lokalu. Wielu lokatorów nie może pozwolić sobie na takie wydatki. By nie popaść w długi, decydują się na obniżenie standardu cieplnego w mieszkaniu. Sytuacja, w której najbiedniejsi płacą za ogrzewanie najwięcej lub zmuszeni są na nim oszczędzać, jest nie do zaakceptowania. To pogłębia zjawisko ubóstwa energetycznego w stolicy.

Ubóstwo energetyczne ma nie tylko bezpośrednie konsekwencje dla budżetów domowych, ale wiąże się również z negatywnymi efektami zdrowotnymi i społecznymi. Długotrwałe trudności w utrzymaniu optymalnej temperatury mogą prowadzić do chorób układu oddechowego, alergii (w przypadku zbyt wilgotnych i zagrzybionych mieszkań), spadku odporności, a także zaburzeń funkcjonowania układu krążenia.

Zgodnie z prawem, to na samorządach ciąży obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną. Regulują to m.in. Art. 7 ust.1 pkt 3 Ustawy o samorządzie gminnym oraz Art. 18. ust.1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne.

Najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia standardu cieplnego mieszkań w budynkach miejskich jest zapewnienie im dostępu do centralnego ogrzewania. Dziś dostęp do sieci CO posiada 70 procent mieszkańców Warszawy).

Apelujemy do władz miasta o:

– podłączenie do sieci ciepłowniczej większej liczby budynków, szczególnie w prawobrzeżnych dzielnicach Warszawy;

– uchwalanie MPZP, które umożliwiać będą budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi;

– przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

– budowę przyłączy do istniejących budynków;

– instalację węzłów indywidualnych, skutkujących likwidacją węzłów grupowych;

– zwiększenie wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

Za Zarząd

Sławomir Potapowicz

Przewodniczący .N w Warszawie

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?