Stanowisko w sprawie niekontrolowanej wycinki drzewostanu w stolicy po uchwaleniu „Lex Szyszko” oraz postulatów do Rady Warszawy

STANOWISKO

ZARZĄD REGIONU WARSZAWSKIEGO NOWOCZESNEJ

z dnia 21 lutego 2017 roku

 w sprawie niekontrolowanej wycinki drzewostanu w stolicy po uchwaleniu „Lex Szyszko” oraz postulatów do Rady Warszawy

Zarząd Regionu Nowoczesnej w Warszawie wyraża zaniepokojenie licznymi przykładami wycinki drzew w stolicy. Apelujemy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i pilne przyjęcie regulacji i polityk miejskich pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu „Lex Szyszko” na terenie Warszawy.

Szkodliwa społecznie, niekontrolowana wycinka drzew stała się możliwa po wejściu w życie ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach („Lex Szyszko”). Wprowadzona bez konsultacji społecznych ustawa odebrała samorządom kontrolę nad lokalnym drzewostanem i zniosła ograniczenia, pozwalając na wycinkę nawet wartościowych, kilkudziesięcioletnich drzew. Szczególnie drastyczny wymiar zjawisko to będzie miało w miastach
o niskiej jakości powietrza i dużym popycie na tereny inwestycyjne, zwłaszcza w Warszawie.

Apelujemy do Sejmu RP i Ministra Środowiska, aby cofnęli szkodliwe przepisy, a do Rady Miasta Stołecznego Warszawy – o natychmiastowe zwołanie nadzwyczajnej sesji i pilne przyjęcie regulacji pozwalających ograniczyć i zrekompensować negatywny wpływ „Lex Szyszko” na stolicę:

  • Przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni w Warszawie, wprowadzenie monitoringu stanu zieleni prywatnej i publicznej oraz wpisanie co bardziej cennych drzew do rejestru Pomników Przyrody;
  • Wprowadzenie zmian w regulaminie porządkowym miasta, nakazujących zgłaszanie prac związanych z wycinką drzew z odpowiednim wyprzedzeniem i po zgłoszeniu do Biura Ochrony Środowiska, oraz wprowadzenia ograniczeń wycinki związanych z bezpieczeństwem i zachowaniem miru domowego;
  • Przyjęcie proaktywnej strategii miejskiej tworzenia parków kieszonkowych, woonerfów, parkletów i upraw miejskich, systemów zachęty do tworzenia ogrodów wertykalnych na budynkach oraz zielonych dachów;
  • Przyjęcie i realizację, we współpracy z obywatelami i firmami prywatnymi, strategii bardziej intensywnego zadrzewienia stolicy.

W ramach powyższych działań Warszawa może zrównoważyć szkody wynikające z wprowadzenia tej skandalicznej ustawy, podnieść jakość krajobrazu oraz zanotować znaczne sukcesy w zakresie obniżania zanieczyszczenia powietrza pyłami i temperatury w okresie letnim.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2019 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?