Rozpoczęcie cyklu spotkań organizowanych przez bemowskie koło na temat marginalizacji i wykluczenia społecznego

W dniu 5 kwietnia br. pod egidą bemowskiego Koła odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Rozpoczyna ono cykl  spotkań poświęconych osobom najbardziej dotkniętym przez los, których ograniczenia socjalne i (lub) niepełnosprawność wykluczają z pełnego udziału w życiu społecznym. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy warunków życia oraz pojawiających się ułatwień w dostępie do opieki specjalistycznej, ukierunkowanej na wyjątkowe potrzeby takich osób, realizowanej głównie przez organizacje pozarządowe, ich egzystencja jest nadal bardzo ograniczona i trudna. Zakres koniecznych świadczeń oraz daleko niewystarczające środki i działania ze strony Państwa, a także niedofinansowanie organizacji pozarządowych powodują, że opieka nad wykluczonymi społecznie opiera się nadal na wolontariacie.

I temu właśnie problemowi poświęcone było nasze pierwsze z cyklu spotkanie. Ideą przewodnią wszystkich prelekcji oraz dyskusji był świadomy i odpowiedzialny wolontariat. Członek bemowskiego koła, dr n. med. Marek Karwacki przedstawił wykład wprowadzający, ukazujący specyfikę pracy oraz organizacji hospicjów dziecięcych, ze wskazaniem podstaw prawnych i etycznych sprawowania tak specyficznej opieki. Scharakteryzował pokrótce wyzwania, jakie stoją przed zespołem hospicjum, w tym także wolontariuszami, podpierając się przykładami z życia.

Kolejny członek koła, społecznik Gerard Kruk, podzielili się swoim doświadczeniem w pracy wolontariackiej oraz opiece nad ludźmi niepełnosprawnymi, uzależnionymi i wykluczonymi. Podnosił korzyści, jakie zwykły człowiek może odnieść z pracy z chorymi przewlekle oraz nieuleczalnie, przede wszystkim w zakresie doskonalenia własnej osobowości oraz nabywania zdolności interpersonalnych, działania w trudnych warunkach wymagających podejmowania szybkich (i trafnych!) decyzji.

Swoimi doświadczeniami podzieliła się również Posłanka dr Kornelia Wróblewska podkreślając rozwój osobistej empatii oraz otwartości na potrzeby i cierpienie drugiego człowieka. Podzieliła się również ze słuchaczami planami i konkretnymi działaniami legislacyjnymi oraz bezpośrednio – osobistymi, jakie prowadzi w celu zapewnienia osobom wykluczonym ochrony oraz godnych i lepszych niż dotychczas warunków życia.

Obserwując słuchaczy odnosimy wrażenie, że te poruszające prezentacje wpłynęły na ich rozumienie wolontariatu oraz przyszłe postawy i wybory osobiste.

 

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?