Rada Regionu Warszawskiego ws budżetu partcypacyjnego

Uchwała nr 2/2016

Rady Regionu Warszawskiego Nowoczesnej

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie budżetu partycypacyjnego

Rada Regionu Nowoczesna Warszawa wyraża zaniepokojenie z powodu nadmiernego zdominowania tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie przez projekty partyjne, przygotowane przez radnych i związane z nimi stowarzyszenia i podmioty.  Cierpią na tym projekty mieszkańców. Proponujemy zwołanie „okrągłego stołu”, który pozwoli przedyskutować mankamenty budżetu partycypacyjnego i zaproponować mechanizmy zmniejszające ryzyko upartyjnienia go.

Ogłoszona w lipcu 2013 r. przez Hannę Gronkiewicz-Waltz inicjatywa budżetu partycypacyjnego miała służyć aktywizacji i bezpośredniemu włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące ich najbliższego otoczenia. To mieszkańcy mieli zgłaszać projekty i w głosowaniu decydować o ich wyborze.

Z niepokojem obserwujemy kolejne przykłady działań ugrupowań politycznych oraz działaczy stowarzyszeń miejskich, którzy swoimi projektami promują swoje ugrupowania, nie zaś interesy mieszkańców.

Zbyt wiele pomysłów zgłaszanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego to projekty autorstwa miejskich i dzielnicowych radnych oraz działaczy partyjnych i samorządowych. Osoby, które „z urzędu” decydują o wydatkowaniu publicznych pieniędzy wchodzą w ten sposób w rolę, która miała i powinna być zarezerwowana dla mieszkańców.

Działacze w odróżnieniu od mieszkańców  dysponują większym zapleczem organizacyjnym i  środkami finansowymi oraz znacznie łatwiejszym dostępem do kanałów komunikacji. Pomysły zgłaszane przez mieszkańców często pozostają bez szans wobec projektów promowanych przez partie i stowarzyszenia, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Miasta st. Warszawy lub radach dzielnic. Co więcej, te ostatnie służą często promocji radnych i działaczy oraz stojących za nimi politycznych szyldów. Tym samym Budżet Partycypacyjny z inicjatywy aktywizującej mieszkańców zamienia się w element kampanii wyborczej. To zaprzeczenie jego idei.

Niepokój Rady Regionu budzi również jakość procesu weryfikacji projektów. W obecnej edycji zaobserwowaliśmy wiele przykładów wstępnego odrzucania pomysłów, po czym – w ścieżce odwoławczej – były one uznawane za zgodne z wymaganiami. Efektem było znaczne zniechęcenie mieszkańców do idei Budżetu Partycypacyjnego oraz ograniczenie ich aktywności jako autorów projektów.

Postulujemy, by energia wkładana dziś przez radnych i działaczy w promocję własnych projektów została spożytkowana na upowszechnianie idei partycypacji jako takiej. Uważamy, że należy rozważyć, by radni nie składali własnych projektów. Zadaniem samorządowców nie jest konkurowanie z mieszkańcami, ale wspieranie ich w realizacji oddolnych inicjatyw i pomysłów.

Budżet partycypacyjny jako idea ma wiele mankamentów, na które zwracają uwagę eksperci. W związku z powyższym apelujemy do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, urzędników Centrum Komunikacji Społecznej, radnych i działaczy o podjęcie, przed rozpoczęciem kolejnej edycji, działań zmierzających do przywrócenia Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcom. Proponujemy zwołanie „okrągłego stołu”, przy którym zasiądą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron, by znaleźć najlepsze rozwiązania.

 

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?