„Modernizując Europę: widziane z Polski“

„Modernizing Europe. A view from Poland“

After 1989 Poland went through successful transformation towards liberal democracy and market economy. In Europe and elsewhere it was even considered as a Polish trademark. Once it joined the NATO and later the European Union the famous „come back to the West“ appeared to be completed and the cherished land ascended. But now Europe fights with almost existential crisis and the forces of disintegration are coming to the fore. In the same time Poland struggles with its own domestic problems of democratic development. How did this story come about? How to fix Europe in order to sustain and renew its citizens belief that it is an enduring  success truly worth a Nobel Peace Prize? How can Poland contribite to make the EU effective in managing the problems which are probably not solvable by any nation alone?

Ryszard Petru – member of the Polish Parliament, leader and founder of a liberal political party – Nowoczesna (Modern). Between 2011 and 2015 he was the chairman of the Association of Polish Economists (TEP), from 2011 to 2014 a partner at PwC. Prior to that, he had held a position of the chief economist and executive director in commercial banks. From 2001 to 2004 Petru worked as an economist for the Polish and Hungarian affairs at the World Bank. Between 1997 and 2000, when Leszek Balcerowicz was the Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, Petru was his advisor, working on reforms of pension system and public finance. He graduated from the Warsaw School of Economics (SGH). He is an author of publications on current economic issues, including a book “The end of the free market? The origins of the crisis” (2014).

—————————————————————————————————————————–

„Modernizując Europę: widziane z Polski“

Po 1989 r. Polska przeszła skuteczną transformację w kierunku liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej. Stało się to nawet polskim znakiem rozpoznawczym w Europie i w świecie.

Akcesja do NATO i później do Unii Europejskiej oznaczała dla Polski wymarzony „powrót na Zachód“. Ale dzisiaj Europa walczy z kryzysem niemal egzystencjalnym, a trendy dezintegracyjne stają się coraz silniejsze. W tym samym czasie Polska zmaga się ze swoimi własnymi problemami demokratycznego rozwoju. Jak to się mogło stać? W jaki sposób naprawić Unię Europejską aby podtrzymać i odnowić wiarę Europejczyków, że cały czas jest ona ogromnym sukcesem, wartym pokojowej nagrody Nobla? W jaki sposób Polska może przyczynić się do tego, aby UE była bardziej skuteczna w zarządzaniu problemami, z którymi żadne państwo z osobna nie może sobie poradzić?

Ryszard Petru – poseł na Sejm, założyciel i szef Nowoczesnej. W latach 2011-2015 był przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także partnerem w PriceWaterhouse (2011-20014). Wcześniej wiele lat pracował jako główny ekonomista, lub dyrektor wykonawczy w sektorze bankowym. W latach 2001-2004 był ekonomistą Banku Światowego, odpowiedzialnym za Polskę i Węgry.

Petru był doradcą prof. Leszka Balcerowicza, w okresie gdy ten sprawował funkcję wicepremiera (1997-2000). Odpowiadał wtedy za finanse publiczne i reformę emerytalną. Ryszard Petru jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, autorem publikacji na tematy ekonomiczne, a także książki „Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu“ (2014).

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?