Kandydat na Prezydenta Warszawy. Paweł Rabiej

Obradująca 3 czerwca 2017 Nadzwyczajna Konwencja Warszawskiej Nowoczesnej podjęła decyzję o rekomendowaniu władzom krajowym kandydata na Prezydenta Warszawy pana Pawła Rabieja.

Poniżej przedstawiamy Pawła Rabieja.

Paweł Rabiej urodził się 7 lipca 1971 r. w Puławach. Od 1990 r. mieszka w Warszawie. Studiował na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom w 1995 r.) i Wydziale Prawa UW. Ukończył studia podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej i program Excellence in Journalism na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Był dziennikarzem radiowej Trójki i dziennikarzem śledczym. Jest współautorem wraz  Ingą Rosińską książki „Kim Pan jest, panie Wachowski” i niepublikowanej książki „Kto się boi Anny Walentynowicz”. Publikował teksty eksperckie dotyczące gospodarki, finansów i sektorów rynku w tygodniku ekonomicznym Gazeta Bankowa (1995-1997), był wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu PLL LOT Kaleidoscope (1997-2001) i autorem raportów na temat warunków inwestycyjnych dla polskich firm w świecie. Był wiceprezesem i redaktorem naczelnym wydawnictwa Business Press (1999-2001), wydawcy miesięcznika gospodarczego Businessman Magazine.

Kierował konsorcjum firm, które na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych prowadziło w 2000 i 2001 r. prace na rzecz promocji Polski w krajach europejskich przed wejściem do Unii Europejskiej. Był dyrektorem festiwalu reklamy Crackfilm (2002), współtworzył strategię promocji marki miasta Krakowa i Małopolski, prowadził na zlecenie samorządów dialog społeczny w zakresie tworzenia marki Warszawa i innych miast.

W latach 2003-2008 wprowadził na polski rynek polską edycję najbardziej prestiżowego magazynu o zarządzaniu – Harvard Business Review, organizował konferencje w zakresie przywództwa i zarzadzania w firmach i instytucjach publicznych i doradzał jako ekspert firmom i instytucjom w zakresie zarządzania zmianami.

W 2009 r. założył ośrodek dialogu i analiz THINKTANK – niezależny ośrodek analityczny i centrum dialogu społecznego, którym kierował jako partner zarządzający. Był redaktorem naczelnym magazynu THINKTANK (2009-2015), kwartalnika dla liderów biznesu i administracji publicznej przybliżającego kwestie efektywnego zarządzania. Prowadził Sieć Myśli THINKTANK oraz Klub THINKTAK. Jest współautorem kilkudziesięciu raportów, analiz i policy papers poświęconych efektywnemu zarządzaniu w przedsiębiorstwach, państwie i samorządach, inteligentnym miastom, etyce i odpowiedzialności w zarządzaniu, trendom konsumenckim, rynkom nieruchomości i inwestycji, atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych, CSR, polityce społecznej, energetyce i infrastrukturze, zarządzaniu w spółkach skarbu państwa i innym zagadnieniom związanym z efektywnymi politykami publicznymi i efektywnym zarządzaniem.

Jest współtwórcą kilkunastu projektów podnoszących jakość zarządzania w firmach i administracji publicznej, m.in. Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, Katedry Przedsiębiorczości Społecznej im. prof. Muhammada Yunusa przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie, programów Globalna Firma, Forum Brandingu, Liderzy i wartości, Miasta Przyszłości, zrealizowanych z partnerami z sektora rządowego i pozarządowego. Koordynował liczne projekty eksperckie realizowane na zlecenie administracji publicznej i samorządowej (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, samorządy).

Doradzał firmom prywatnym i korporacjom w zakresie prowadzenia projektów i pozyskiwania finansowania, zarządzania operacyjnego, komunikacji i brandingu. Prowadzi wykłady, wystąpienia publiczne i przeprowadzanie szkoleń w zakresie efektywnego przywództwa i zarządzania zmianą.

Był członkiem rad programowych wielu instytucji, fundacji i przedsięwzięć edukacyjnych i podnoszących jakość zarządzania, m.in. Centrum  Stosunków Międzynarodowych, Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) oraz Foundation for Strategic Competence Development (FSCD), Kongresu Kobiet, Polskiej Rady Biznesu, Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce, Stowarzyszenia Dziennikarzy – Podróżników i innych.

Facylitator procesów dialogu społecznego, realizowanych m.in. dla samorządów i jednostek administracji publicznej oraz interesariuszy w organizacjach, mentor w projektach mentoringowych, wolontariusz w projektach wolontariatu edukacyjnego, społeczny doradca projektów kulturalnych, miejskich, edukacyjnych i społecznych.

W 2015 r. został współzałożycielem partii Nowoczesna. Jest członkiem Zarządu Krajowego partii odpowiedzialnym za prace programowe i dialog społeczny, współautorem programu wyborczego partii w 2015 r. i programu Nowoczesnej „Lepsza Polska” ogłoszonego jesienią 20016 r. Kieruje Siecią Ekspercką Lepsza Polska, skupiającą ekspertów i praktyków w całym kraju. Wiceprzewodniczący Regionu Warszawa Nowoczesnej.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?