Co dalej z Inwestycją Gaz-Systemu nad Kanałem Żerańskim?

Zapraszamy serdecznie do przeczytania szczegółowej informacji po spotkaniu zamykającym konsultacje w sprawie zagospodarowania terenu po budowie gazociągu wzdłuż kanału Żerańskiego.

Okazuje się, że artykułowanie sprzeciwu i aktywny udział w konsultowaniu takich projektów ma sens. Po pierwsze nasze protesty i działania innych grup lokalnych, zmusiły państwową spółkę Gaz-System do powrotu do negocjacji z miastem w tej sprawie. Po drugie spółka Gaz-System zorganizowała konsultacje społeczne.

Na starcie Gaz-System przygotował koncepcję wstępną. Jej podstawowe założenia, to pozostawienie pasa bezpieczeństwa nad rurą szerokości 6 m, brak zgody Gaz-Systemu na jakąkolwiek infrastrukturę w tym pasie, zaprojektowanie ścieżek obok pasa, czego efektem byłby pusty pas szerokości kilkunastu metrów wzdłuż gazociągu.

Nasze propozycje w czasie konsultacji, powtarzane na każdym spotkaniu, to zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej w pasie bezpieczeństwa rury, wykonanie obok w tym pasie ścieżki kwietnej, posadzenie dodatkowych drzew w obszarze, jaki odzyskiwaliśmy dzięki przesunięciu ścieżki w pas bezpieczeństwa. Kwestia zgody Gaz-Systemu na to przesunięcie była kluczowa z kilku powodów. Najważniejszy to taki, że brak zgody uniemożliwiał by na zawsze lokalizowanie czegokolwiek w tym pasie, a tym samym odcinał by kanał od reszty terenu. Drugi bardzo ważny, to taki, że radykalnie zwiększa się ilość drzew w tym terenie. Przez cały czas konsultacji przedstawiciele Gaz-Systemu podkreślali, że nie pozwala na to prawo, my twierdziliśmy, że tak nie jest. Ostatecznie uznano nasze argumenty.

Ostateczna koncepcja zakłada, że ścieżka pieszo-rowerowa będzie znajdowała się w odległości 1 m od rury, czyli w pasie bezpieczeństwa, na pozostałej części pasa bezpieczeństwa będzie wykonana łąka kwietna, a pozostała część pasa technicznego zostanie zadrzewiona. Co ważne, koncepcja zakłada zadrzewienie, zwłaszcza w miejscach bliskich ulicy Płochocińskiej, drzewami odpornymi na zanieczyszczania i dobrze je pochłaniającymi.

W bezpośredniej rozmowie prowadzący projekt ze strony Gaz-Systemu zapewnił, że zgoda na wykonanie ścieżki w pasie bezpieczeństwa będzie pisemnie potwierdzona, a Gaz-System weźmie na siebie zadrzewienia, wykonanie łąki kwietnej i utwardzi teren w miejscu przeznaczonym pod ścieżkę. Ma to wszystko potwierdzić w porozumieniu z miastem.

Oczywiście powinniśmy tego dopilnować.

Nie rozwiązaną pozostaje kwestia nasadzeń zastępczych wskazanych przez Wojewodę w lasach poza Warszawą, oraz wykorzystania corocznych wpłat do kasy miasta przez Gaz-System po zakończeniu inwestycji, które naszym zdaniem w całości powinny zostać przeznaczone na działania proekologiczne w tym rejonie, więc działajmy dalej. Kanał Żerański to nasze bogactwo, które musi pozostać zachowane dla mieszkańców Warszawy.

WIĘCEJ

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2019 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?