Budżet Partycypacyjny – co zrobić, żeby bardziej angażował warszawiaków?

Coraz mniej mieszkańców bierze udział w wyborze projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W piątek zakończyło się głosowanie na pomysły warszawiaków zaproponowane w IV edycji. W poprzedniej edycji oddano 128 tysięcy głosów. To o 44 tysiące mniej, niż rok wcześniej. 

– Z cząstkowych danych na temat tegorocznego głosowania wiemy, że liczba uczestników znów zmalała do około 100 tysięcy. Budżet Partycypacyjny wymaga istotnych zmian – mówi Sławomir Potapowicz przewodniczący regionu Warszawa Nowoczesnej. – Tegoroczne wyniki powinny być dla władz miasta wystarczającym sygnałem, że partycypacja mieszkańców stale maleje. I że należy przemyśleć czy dotychczasowa formuła nie wymaga istotnych zmian.

Liczba uczestników tegorocznego głosowania jest niższa, niż w ostatnich dwóch latach. W III edycji na projekty oddano 128 tys. głosów, w II edycji – 172 tysięcy, w I edycji – 166 tysięcy.

– Budżet Partycypacyjny jest dobrym rozwiązaniem, ale dotychczasowe doświadczenia pokazują, że proces zgłaszania projektów i pracy nad nimi wymaga modyfikacji. Powinien obejmować nieco mniej projektów, ale większych i ważniejszych, realizowanych wokół integrujących mieszkańców wartości, po lepszym procesie deliberacji obywatelskiej i warsztatowym podejściu do opisu projektów – mówi Paweł Rabiej, kandydat Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. Ocenia, że zadowalająca liczba mieszkańców biorących udział w głosowaniu to ponad 200 tysięcy osób.

Zwraca przy tym uwagę, że projekty nie powinny zastępować inwestycyjnych i edukacyjnych obowiązków miasta, ale uzupełniać je. Potrzebne jest rozbudowanie istniejącego procesu o Radę Przysięgłych, rozstrzygającą ewentualne kwestie sporne.

Nowoczesna i jej kandydat zgłaszają 4 dodatkowe – wykraczające poza program Budżetu Partycypacyjnego – rozwiązania, które zwiększą udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu miejskich funduszy:

  1. Większa partycypacja i konsultacje z mieszkańcami na poziomie budżetu miasta, poprzez lepszą informację oraz wprowadzenie Obywatelskich Paneli Mieszkańców. W Panelu Obywatelskim o zajęcia się danym tematem zaprasza się losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę mieszańców, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć, wiek, dzielnica czy poziom wykształcenia, a jego kluczowym elementem jest debata nad kluczowymi dla miasta projektami.
  2. Rozbudowanie istniejącego budżetu Małych Inicjatyw Lokalnych: uproszczonego trybu uzyskiwania mikrograntów na inicjatywy osiedlowe
    i lokalne (o charakterze kulturalnym, oświatowym, wspólnotowym).
  3. Wprowadzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego, z którego byłyby finansowane inicjatywy w zakresie ekologii. Osobne wnioski, wybierane przez panel złożony z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej
    i krajobrazu, wybrane po dyskusji publicznej z wnioskodawcami oraz mieszkańcami miasta.
  4. Wprowadzenie Partnerstw Lokalnych, czyli koalicji przedstawicieli podmiotów ze wszystkich sektorów: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe
    i aktywni mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, które zawiązują się dla realizacji długofalowych działań na rzecz wspólnych celów – poprawy jakości życia własnej lokalnej społeczności i integracji społecznej, tworzenia centrów pomocy sąsiedzkiej itp.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?